rijsimulator-carnetsoft

IMPORTANT NOTIFICATION

The driver training software for driving schools has been terminated. Carnetsoft specialized in research simulation software and clinical applications and this takes up all available time and resources. This means that Carnetsoft has stopped selling the driver training software to driving schools and secondary schools or any other clients that provide driver training services.

However, the driver training package is still included in the research simulator software package.


Training

Carnetsoft maakt rijsimulatoren voor wetenschappelijk onderzoek (research simulator). Dit bevat ook de rijvaardigheids training software plus alle source codes van de scripts. Het curriculum voor de rijopleiding omvat alle lessen om goed en veilig te leren auto rijden.

Een paar belangrijke kenmerken van het trainingscurriculum (module S1):

 • Training in voertuigbeheersing:
  • starten en wegrijden
  • stoppen en uitzetten
  • wisselen van rijstrook, gebruik richtingaanwijzer
  • schakelen
  • remreactietijd metingen en remweg
  • scannen en spiegel kijken bij naderen kruising, procedures linksaf, en rechtsafslaan en doorgaan
  • doorgeef en overpak methode sturen
  • parkeren en achteruitrijden
 • verkeersdeelname met realistisch interactief verkeer:
  • toepassen voorrangsregels en voor laten gaan
  • veilige volgafstand
  • snelheidsregeling en snelheidslimieten
  • inhalen en passeren
  • rijden kleine en grote rotondes
  • rijden buiten bebouwde kom
  • rijden binnen bebouwde kom, stad en dorpen, verkeerslichten, voetgangers, etc.
  • invoegen en uitvoegen snelweg
  • enkelbaans en meerbaans autowegen
 • veiligheidsbewustzijn:
  • afleiding: effecten op rijgedrag
  • effecten van alcohol: simulatie van gedragseffecten
  • eco-rijden
 • bijzondere omstandigheden:
  • nachtrijden
  • regen
  • mist
  • sneeuw
  • verblinding door de zon
  • rijden met zijwind en wind vlagen
 • Automatiseren van rijtaken door veelvuldig oefenen van bijv. rijden op mini rotondes, naderen en afslaan op kruisingen, etc.
 • Meten van gedrag op afzonderlijke rijtaken:
  • positie op de weg
  • snelheidsregeling
  • sturen
  • omgaan met verkeersborden
  • volggedrag
  • inhalen
  • voorrangsregeling
  • rotondes, gebruik richtingaanwijzer, rijstrook, snelheid, voorrang
  • invoegen en uitvoegen
  • richtingaanwijzer gebruik
  • wisselen van rijstrook
  • scannen en spiegelen
  • schakelen
 • Geavanceerde Virtuele Instructeur
 • Uitgebreid leerling volgsysteem
 • Geavanceerde kijkregistratie om het scangedrag te trainen en te meten (spiegels, links, rechts, over de schouders)
 • Surround vision met drie displays (+ afzonderlijke monitor voor de operator interface)
 • Realistische graphics, een grote hoeveelheid databases met wegtypen en verkeerssituaties, geavanceerd verkeersmodel, geavanceerd voertuigmodel

 

En dat alles voor een fractie van de prijs in vergelijking met andere leveranciers van rijsimulatoren.

Carnetsoft biedt training curricula aan voor de volgende landen. LHD betekent dat het stuur links zit, en er aan de rechterkant van de weg wordt gereden.  RHD betekent dat het stuur rechts zit, en er aan de linkerkant van de weg wordt gereden.
LHDRechts rijdendRHDLinks rijdend
 bulgaria-t Bulgarije as-t Australie
 ca-t Canada united_cyprus-s Cyprus
 colombia-t Colombia ir-t Ierland
 de-t Duitsland in-t India
 italy-t Italie malta_flag-t Malta
 sa-t Saudi Arabie new_zealand-t Nieuw Zeeland
 netherlands-t Nederland pk-t Pakistan
 qatar-t Qatar sf-t Zuid Afrika
 romania-t Roemenie en-t Verenigd Koninkrijk
 south_korea-t Zuid Korea
 sp-t Spanje
 us-tVerenigde Staten

Kosten-effectiviteit

Rijschool-simulator.nl levert de meest voordelige, professionele, rijsimulator voor de rijopleiding en evaluatie. De kosten van een volledig systeem bedragen een fractie van vergelijkbare andere rijsimulatoren. Voor prijsinformatie, zie hier. De kosten worden al in een paar maanden terugverdiend. Lesgeven op de simulator is goedkoper dan in de lesauto, omdat u geen brandstof kosten heeft, geen tijd verliest aan halen en brengen, efficient en doelgericht kan trainen. Uw exploitatiekosten gaan omlaag en de winst is groter. Het systeem is compact: een tafel van 200×60 cm biedt genoeg ruimte voor het hele systeem.

Toepassingen

RESEARCH SIMULATOR

Voor onderzoek naar rijgedrag en human factors research.

 • database ontwikkeling
 • scenario generatie (script) en testen
 • data definities en experimentele setups
 • data analyse and inspectie
 • secondaire taken, detection-response task
 • interactie tussen de simulator en externe systemen

Voor wetenschappelijk onderzoek:

 • driver behaviour en verkeers-psychologie
 • workload
 • effecten of weg intrastructuur en in-vehicle devices op rijgedrag, human factors
 • effecten van vermoeidheid, alcohol en drugs op rijgedrag
 • fitness to drive, neuro-psychologische tests
 • risk taking, risk analysis
 • etc.
KLINISCHE TOEPASSINGEN

Voor evaluatie van rijgeschiktheid, behandeling van rijangst en revalidatie:

DRIVER TRAINING SIMULATOR

Voor rijvaardigheidstraining:

 • 15 databases (snelweg, rotondes, stedelijke omgevingen, landelijke omgevingen, autowegen, etc).
 • 40 individuele lessen omvatten voertuigbeheersing, kijkgedrag, verkeersinteracties en toepassing verkeersregels.
VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN TRAINING

Om het bewustzijn van veiligheid te vergroten met simulaties die niet op een veilige manier op de openbare weg kunnen worden uitgevoerd.

 • Effecten van alcohol: DUI (alcohol) simulatie van rijden onder invloed van alcohol. Bevordert het bewustwijn van de schadelijke effecten van alcohol op het rijgedrag.
 • Afleiding: distracted driving, Bevordert het bewustzijn van de schadelijke effecten van afleiding (zoals van gebruik van smartphone tijdens het rijden) op het rijgedrag.
 • training Eco Drive: training verandering van rijstijl om energiezuinig te rijden. Ook om beter te anticiperen.

Oefening en rijervaring

Je leert vooral goed rijden door het vaak te doen, en door goede instructie en feedback. Het huidige inzicht is dat gebrek aan rijervaring in verschillende onderdelen van het autorijden waarschijnlijk de belangrijkste reden is dat jonge mensen oververtegenwoordigd zijn in de ongevalsstatistieken. Een goede rijvaardigheidstraining laat de leerlingen zoveel mogelijk rijervaring in verschillende situaties opdoen. En dit is juist een van de sterke punten van deze rijsimulator.

Alleen al in de module ‘kruisingen’ in de rijsimulator wordt het naderen van, en rijden op, kruisingen vaker getraind in 2 uur tijd dan tijdens de gehele rijopleiding in een lesauto op de weg, inclusief het trainen in het richtingaanwijzer gebruik, kijkgedrag middels kijkregistratie, schakelen, juiste snelheid kiezen en positie op de weg. Hetzelfde geldt voor de module ‘rotondes’. In slechts 2 uur tijd komt de leerling meer rotondes tegen dan tijdens de gehele reguliere rijopleiding. Het is dan ook logisch dat deze simulator training tot een betere automatisering van rijtaken leidt, en tot meer rijervaring in kortere tijd.

Uitgebreide rijervaring opdoen in de rijsimulator

U kunt de leerlingen allerlei taken laten trainen in de rijsimulator, zoals het wegrijden, schakelen, kijkgedrag bij het naderen van kruisingen, voorrangsregels toepassen etc. Wanneer de leerling die taken goed beheerst in de simulator, kan worden overgestapt naar de lesauto. Omdat de leerling dan al redelijk kan rijden, is deze meer ontspannen en kan de instructeur zich richten op de lastige verkeerssituaties tijdens het rijden in de lesauto. Dat is voor zowel de leerling als de instructeur veel prettiger, en zorgt ervoor dat de leerling beter leert rijden. U kunt zo een betere rijopleiding aanbieden terwijl uw kosten lager zijn.

Verschillen tussen landen

Landen verschillen onderling sterk in de kwaliteit van de rijopleiding. Sommige landen hebben een traditie van leren rijden in rijscholen met gekwalificeerde instructeurs. In andere landen wordt de rijopleiding gedaan door de ouders die geen enkele ervaring hebben in rijopleiding. In sommige landen ligt de nadruk op het trainen van verkeersinteracties en het opbouwen van ervaring met rijden in het verkeer, terwijl in andere landen alleen de voertuigbeheersing aan de orde komt. In sommige landen moet een leerling 40 to 60 lesuren volgen op de openbare weg voordat deze een aan een rijexamen kan deelnemen. Maar in andere landen zit een ouder naast de leerling en kan deze al heel snel worden aangemeld voor een test. Er zijn ook landen waarin de leerling heel veel uren op een gesloten verkeersoefenterrein moet rijden zonder ooit enig verkeer tegen te komen. Wanneer ze dan na het rijexamen op de openbare weg komen, weten ze heel goed hoe de auto te besturen, maar hebben ze geen enkele verkeerservaring. Dit leidt dan tot een groot aantal ongevallen en verkeersdoden.

Belangrijke onderdelen van de rijopleiding

De rijopleiding moet niet alleen de voertuigbesturing trainen, maar vooral ook hoe de verkeersregels uit te voeren en om goed om te gaan met verkeersinteracties. Vooral m.b.t. de verkeersdeelname is het belangrijk om veel te oefenen en verkeerservaring op te doen in een groot aantal verkeerssituaties. Maar ook een goede training, didactische methoden en middelen, zoals Computer Based Training en rijsimulatoren, dragen bij aan een goede rijvaardigheid.

Tijdens de rijopleiding moet de leerling zoveel mogelijk rijervaring opdoen in alle relevante verkeerssituaties. Zoals al eerder aangegeven, is het gebrek aan rijervaring in verschillende onderdelen van het autorijden waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van de oververtegenwoordiging van jonge mensen in de ongevals-statistieken. Een goede rijopleiding laat de leerling veel rijervaring opdoen. Een aantal onderzoeken heeft aangetoond dat “The crash risk of novice drivers decreases rapidly during the first few months of post-licensing driving, indicating that some important safety-relevant traffic skills are learnt during this period.” (citaat uit Sagberg & Bjørnskau, 2006).

Vergroot de rijervaring tijdens de rijopleiding

Als deze belangrijke veiligheids-gerelateerde vaardigheden geleerd worden tijdens de rijopleiding, in plaats van na die tijd, door de leerling meer rijervaring te laten opdoen, zou de kwaliteit van de rijopleiding sterk kunnen toenemen. En dit is precies een van de sterke punten van de Carnetsoft rijsimulator: in korte tijd wordt er een groot aantal relevante verkeerssituaties getraind en beoordeeld.

Vooral jonge mannelijke bestuurders zijn sterk oververtegenwoordigd in de ongevals statistieken. Een betere kwaliteit van de rijopleiding kan de verkeersveiligheid verbeteren en het aantal ongevallen en verkeersdoden verminderen.

Van gecontroleerde naar automatische verwerking

Het trainingsprogramma traint uw leerlingen tot een snelle automatisering van de belangrijkste taken, zoals het kijkgedrag, schakelen, sturen en wegrijden. Daarbij worden het kijkgedrag, het gebruik van de koppeling, richtingaanwijzer etc. automatisch beoordeeld door het systeem. Wanneer de rijtaken al vroeg in de rijopleiding worden geautomatiseerd, hebben de leerlingen meer aandacht beschikbaar voor het verkeer en de omgeving. Ze leren dan beter en veiliger autorijden in minder tijd en met minder stress. Dat is een groot voordeel voor zowel uw leerlingen als uw rijschool. Een rijsimulator doet meestal weinig anders dan het nabootsen van de normale rijlessen. Maar deze automatiseringstrainer voegt echt iets nieuws toe. Het kijkgedrag wordt automatisch beoordeeld met de TrackIR m.b.v. optische headtracking waarmee gecontroleerd wordt waar de leerling naar kijkt. De ontwikkeling van taak-automatisering wordt gemeten met de PDT (perifere detectie taak, een methode die nu een ISO standaard is geworden in het wetenschappelijk onderzoek naar rijgedrag en human factors onderzoek in de auto industrie, (Van Winsum, W. et al., 1999)). Uit onderzoek blijkt dat de PDT heel geschikt is om de automatisering van rijtaken te meten als gevolg van rijervaring (Patten e.a. 2006). Het rijgedrag wordt beoordeeld door een geavanceerd leerlingvolg systeem. In de simulaties wordt gebruik gemaakt van een realistisch verkeersmodel.

De ontwikkeling van de trainingssoftware voor deze rijsimulator is geworteld in wetenschappelijk onderzoek (zie publicaties van Winsum en Google Scholar), uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en bij TNO.

De ontwikkeling van een beginnende naar een ervaren auto bestuurder kenmerkt zich door een ontwikkeling van gecontroleerde naar automatische verwerking. De leerlingen hebben dan meer aandacht beschikbaar om het verkeer en de omgeving rondom de auto te observeren en de juiste beslissingen te nemen. Ze leren beter en veiliger rijden in minder tijd.

Verminder overbelasting

Het grootste probleem voor leerlingen die leren autorijden is dat ze veel dingen tegelijkertijd moeten uitvoeren waardoor ze gemakkelijk overbelast raken. Daardoor verloopt het leren langzaam en zijn er veel rijlessen nodig voordat de leerling kan afrijden. De standaard lesmethode, waarbij rijles wordt gegeven in een lesauto op de openbare weg, is niet de beste methode om snel te leren automatiseren. Er is veel onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen informatie verwerken tijdens taken, zoals het autorijden, en daarmee kunnen rijscholen zeker hun voordeel doen. Een goede trainingsmethodiek kan de kwaliteit van de rijvaardigheidstraining sterk kan verbeteren en dit vertaalt zich in betere resultaten.

Van militaire naar civiele toepassingen

Simulatoren komen voort uit de defensie trainingssector, waar ze veelvuldig worden gebruikt voor het het leren vliegen, varen, besturen van tanks en kleinere voertuigen. De grootste research rijsimulator ter wereld staat in Iowa. Auto rijsimulatoren worden al wat langer toegepast voor research naar rijgedrag en in de auto industrie. Maar ze worden ook steeds vaker gebruikt in de rijopleiding. Sinds 2000 worden auto simulatoren vooral gebruikt in de grotere rijscholen in Nederland en Frankrijk. Maar nu de prijzen voor de hardware al een tijdje dalen hebben ook een steeds meer rijscholen in Zuid Afrika, de Emiraten en Japan de voordelen van het gebruik van simulatoren voor de rijopleiding ontdekt. Het gebruik van rijsimulatoren neemt dan ook in steeds meer landen toe, vooral door rijscholen die een groot belang hechten aan hoge kwaliteitsstandaards en innovatieve trainingsmethoden.

Van dure naar goedkopere simulatoren

Wij vinden dat rijsimulatoren meestal te duur zijn en dat daardoor alleen de grotere rijscholen zich een simulator kunnen veroorloven. Dat is jammer, want een betere trainingsmethodiek draagt bij aan een grotere verkeersveiligheid en dat zou voor iedere rijschool beschikbaar moeten zijn.

Auto- en verkeerssimulaties zijn een soort serious game. Uit allerlei onderzoek blijkt dat serious games een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de training van mensen, in allerlei situaties varierend van medische trainingen tot ruimtevaart.

De rijsimulatoren van rijschool-simulator.nl zijn voordelig, innovatief en kosten-effectief, en vormen een goede keuze voor rijscholen die streven naar een hoge kwaliteit van de rijopleiding. We hebben software ontwikkeld voor simulatoren die gebruikt worden in Nederland, Ierland, UK, Duitsland, Roemenie, Bulgarije, Oostenrijk, Egypte, Ghana, Australie, India en Birma. We hebben veel ervaring in het aanpassen van de software en trainingsmodules aan de verkeerssystemen van andere landen en talen.

EU ondersteuning voor rijsimulatoren

De Europese Commissie kent een aantal studie groepen over verkeersveiligheid en een van deze projecten, TRAIN-ALL, heeft onderzoek gedaan naar systemen voor training en beoordeling van leerlingen die een rijopleiding volgen. Deze training systemen kunnen helpen om de kwaliteit van de rijopleiding te verbeteren. Zie een van de TRAIN-ALL nieuwbrieven om een indruk te krijgen van dit werk. Een citaat uit de nieuwsbrief: ”Simulation training presents a number of characteristics that turn it into a very appealing tool not only for researchers but also for driving schools: a large number of scenarios, traffic conditions and circumstances (even hazardous ones) can be simulated, driver behavior can be accessed and analyzed any time, feedback can be also provided and as technology advances even more tools will be provided for the instructors to assist them in their tasks.”

Positieve resultaten wetenschappelijk onderzoek

Het is aangetoond dat rijsimulatoren, als een didactisch middel voor de rijopleiding, een grote bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid: een groot onderzoek in de VS(R. Wade Allen, George D. Park, Marcia L. Cook, Dary Fiorentino, 2007), heeft aangetoond: wanneer een simulator wordt toegepast, daalde de ongevalsbetrokkenheid van leerlingen die simulator training hebben gehad naar 34% van het landelijk gemiddelde gedurende de 2 jaar na het behalen van het rijbewijs. Dat komt neer op een vermindering van 66% in de ongevalsbetrokkenheid van jonge autobestuurders. Dit is een groot effect dat duidelijk aantoont dat toepassing van een rijsimulator de kwaliteit van de rijopleiding kan verbeteren en tot veiliger gedrag kan leiden.

Simulator systemen kunnen dus gebruikt worden als een belangrijk middel om de kwaliteit van de rijopleiding te verbeteren, en daarmee bijdragen aan een veiliger verkeer en het aantal ongevallen verminderen. Vooral in de leeftijdsgroep van 17-25 jaar.

3-DISPLAY surround systeem

Een professionele rijsimulator is meestal erg duur, omdat er gebruik wordt gemaakt van specifieke hardware maar ook omdat de software vaak erg duur is. Wij hebben gekozen voor een andere oplossing: we gebruiken off-the-shelf componenten voor de hardware en gestandaardiseerde ‘in-huis’ ontwikkelde trainingssoftware. Maar daarnaast biedt deze rijsimulator heel specifiek die hardware en software die nodig is om de vaardigheden voor het autorijden goed te leren. Lees meer over de kenmerken van deze simulator.

Meer informatie over verkeerspsychologie en rijsimulatoren

 Bizycart.com heeft een aantal posts over rijsimulator onderzoek. Het bevat een aantal uitgebreide artikelen over verkeerspsychologisch onderzoek dat met de research simulator software van Carnetsoft is gedaan.

Een andere website over verkeerspsychologisch onderzoek met rijsimulatoren is driversafetyblog.blogspot.nl.